Algemene Voorwaarden

Algemeen

Op alle overeenkomsten betreffende acteerwerk, stemmenwerk en presentaties verzorgd door Relinde de Graaff, zijn de volgende bepalingen van toepassing.

Prijzen en Agent

Voor prijsinformatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met agent Thijs Konings (Flicks Producties) op nummer 06-41013168 of via thijs@flicks.nu. Alle door Relinde de Graaff en/of Thijs Konings (Flicks Producties) opgegeven prijzen zijn exclusief btw en exclusief reiskosten, tenzij anders overeengekomen. Bij avond- en weekendboekingen wordt 125% in rekening gebracht tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Betaling

De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. De factuur kan worden gestuurd door Relinde de Graaff of door haar agent Thijs Konings (Flicks Producties).

Eventuele incasso- en rentekosten wegens niet tijdige betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

Bij annulering van een boeking tot en met 10 werkdagen van tevoren is de volledige prijs verschuldigd.

Bij annulering van een boeking van 11 tot en met 15 werkdagen is 50% van de totale prijs verschuldigd.

Bij annulering van een boeking van 16 tot en met 20 werkdagen is 25% van de totale prijs verschuldigd.

Acceptatie

Door ondertekening van de opdrachtbevestiging of door akkoord te geven via de e-mail accepteert de opdrachtgever de hiergenoemde algemene voorwaarden.

Informatie

Informatie over boekingen kunt u aanvragen bij:

Thijs Konings – Flicks Producties

Tel: 0641013168

Email: thijs@flicks.nu

Voor overige vragen kunt u mailen naar relinde@relindedegraaff.com

 

Algemene Voorwaarden

Updated on 2018-12-04T17:12:16+01:00, by Relinde de Graaff.